بازاریابی علم مدیریت تبادل روابط است. بازاریابی یک فرآیند کسب‌وکار در خصوص ایجاد ارتباط و راضی کردن مشتریان است. با توجهی که این علم بر روی مشتریان دارد، بازاریابی یکی از اجزا اصلی مدیریت کسب‌وکار است. خدمات بازاریابی معمولاً به دو صورت داخل شرکت و برون‌سپاری انجام می‌گردند. همانطور که توضیح دادیم، این بخش مدیریت کسب‌و‌کار، تاثیر بسیار زیادی برای رسیدن به اهداف سازمان دارد. در این راستا بسیاری از برندهای معتبر و بزرگ، خدمات بازاریابی خود را برون‌سپاری می‌کنند. این عمل باعث می‌شود که یک تیم مجزا و با تجربه در یک شرکت تبلیغاتی به صورت انحصاری برای اهداف بازاریابی برند مذکور تلاش کنند و عموماً با هزینه‌ای کمتر، اثربخشی بسیار خوبی را ایجاد می‌کنند.

در رسانیک ما افتخار این را داشته ایم تا با برند های بزرگ و موفق تجربه همکاری داشته باشیم، که از جمله می توان به امرسان، الوکاکتوس اشاره کرد.