09120611795

سناریو نویسی یعنی تجزیه و تحلیل اطلاعات، فکر کردن و نوشتن درباره سناریوها و بحث درباره آینده بالقوه شرکت (یا فرد).
بخش مهمی از این تمرین با شناسایی مسائل و فرصتهایی که ممکن است از هر سناریوی رویایی منتج شوند آغاز می گردد و با یافتن راه حل و یا بهره برداری از فرصتهای به دست آمده، ادامه می یابد. عقیده بر این است که خلق سناریوها به راه حلهای پیشنهادی بسیاری می انجامد. 
سناریو نویسی تکنیک پیچیده ای است که به زمان و تلاش قابل توجهی نیاز دارد. فکر کردن درباره احتمالات آینده بسیار حائز اهمیت است. خود سناریوها تا حدودی یک امر فرعی هستند. کمتر مدیران، متخصصان، یا کارکنان دیگری را می توان یافت که تصور کنند که فرصت دارند تا درباره آینده فکر کنند، اما این فعالیت امری حیاتی برای موفقیت است.

مراحل اجرای سناریو نویسی:


پس از آنکه مسئله مشخص و تعریف گردید سه تا پنج عامل محرکه اصلی آینده شرکت لیست می شود. سپس سناریو های آینده براساس تاثیر احتمالی این عوامل بر پنج تا ده عامل اصلی دیگر نظیر سهم بازار، واکنش مشتریان، الگوهای خرید، اقتصاد و نیازهای تحقیق و توسعه، پیش بینی می شود. هر سناریو بر یک یا دو عامل محرکه تاکید می کند. سناریوها بر اساس عوامل محرکه اصلی و اثرات آنها بر عوامل اصلی نوشته می شود. سناریوها در یک جدول یا نمودار خلاصه می شود.
سناریونویس فرصتها و تهدید ها را شناسایی می کند و نیازهای شرکت را در راستای تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف جهت بهره برداری از این فرصتها، مشخص می سازد. راهبردها براساس تحلیل فرصتها و تهدیدهای آینده تدوین می شود. هرگاه زمان کافی در اختیار نباشد می توان از طراحی سناریو به صورت خیال پردازی استفاده کرد. در این روش نیز از همان روش اصلی برنامه ریزی سناریو استفاده می شود، اما به ندرت به یک سند کتبی با حجم مشابه با سندی که در روش برنامه ریزی سناریو به دست می آید، منجر می شود و تحقیقات رسمی به مراتب کمتری نسبت به روش برنامه ریزی سناریو، به عمل می آید.
هر موقعیت مسئله داری که با گذشت زمان دستخوش تغییر می شود در خور استفاده از سناریو است.
از سناریو نویسی می توان برای حل انواع مختلف مسائل استفاده کرد. اغلب اوقات از این روش برای تدوین راهبردهای مختلف برای شرایط احتمالی مختلف آینده استفاده می شود. به عنوان مثال، پیش بینی های سناریو مستلزم تحلیل محیطهای داخل و خارجی سازمان به منظور کسب اطلاعات درباره نقاط قوت و ضعف پیش بینی شده و فرصتها و تهدیدهای آینده آن است. هر شرکتی به تقویت نقاط قوت و غلبه بر نقاط ضعف خود علاقه مند است تا بتواند از فرصتها بهره برداری کند و تهدید ها و خطرات را کاهش دهد. از عوامل داخلی شرکت، عواملی نظیر فن آوری، منابع، قابلیتها، کارکنان و مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته می شود و در خارج، به بررسی عواملی نظیر اقدامات پیش بینی شده رقبا، اقتصاد مورد انتظار و ماهیت متغیر رویه های خرید مشتریان پرداخته می شود.

از اقدامات اولیه برای تولید تیزر تبلیغاتی سناریو نویسی مرتبط با پیام برند و ایده ها می باشد.

اصولاً سناریو در تیزرهای تبلیغاتی توسط تیمی مجرب و دارای دانش در این خصوص انجام می پذیرد. این تیم علاوه بر داشتن آگاهی در زمینه هایی مانند نظریه پردازی، باید به اموری مانند دیالوگ فیلم، نوع سخنوری ها ، انتخاب بازیگر و تن صدا و همچنین آواها و آهنگ های که قرار است در فیلم به کار گرفته شود آشنا باشند.

این ترفندها روش های شناخته شده ای است که می تواند محصول، برند یا خدمات شما را از دید بیننده جذاب تر جلوه داده و آن ها را به ادامۀ همکاری با شما و شرکت شما راغب نماید. البته رضایت سرمایه گذاران نیز برای ما ارزشمند است و می توان از ایده های آن ها نیز در این سناریوها بهرمند شوید.

برای داشتن سناریویی موفق و متفاوت باید با مشخصات و ویژگی های محصول به خوبی آشنا باشید به گونه ای که بتوانید در یک پاراگراف مشخص نمایید که چرا این محصول و یا خدمات از دیگر محصولات و یا خدمات مشابه متمایز است، به عبارت دیگر باید قادر باشید تا در سناریوی خود مزایای محصول و خدمات همانند دیالوگ های فیلم تبلیغاتی بیان نمایید.

ویژگی های نوشتن سناریو موفق در تیزر تبلیغاتی

سناریویی موفق است که بتواند افراد با ویژگی های مناسب را به خود جذب کند، در ادامه با انواع ویژگی های سناریو موفق آشنا خواهید شد:

  • در زمان نوشتن سناریو حتماً از ایده های مفهومی و خلاقانه استفاده کنید. این کار باعث افزایش مخاطبان می شود.
  • هرگز در ساخت تیزر جذابیت های ظاهری را فراموش ننمایید.
  • برای انتقال پیام تبلیغات از سرعت مناسب ( نه کم و نه زیاد ) استفاده کنید.
  • قصد از ساخت تیزر تبلیغاتی جلب مشتری است در نتیجه سناریو را بسته به نیاز مخاطبین ایجاد کنید، نه سلیقه کارفرما.