نشانی رسانیک

ابتدای خیابان شریعتی، مجتمع نیایش، طبقه اول، واحد ۷

شماره های تماس

تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۶۱۱۷۹۵

تلفن دفتر: ۰۳۱۴۲۷۴۰۷۴۵

آدرس ایمیل

info@rasanik.com