آدرس ایمیل

info@rasanik.com

fathi2013@gmail.com

شماره تماس

تلفن دفتر : ۹۱۳۰۱۷۹۵ ۰۲۱

تلفن همراه : ۰۹۱۲۰۶۱۱۷۹۵

نشانی

تهران، خیابان سهروردی شمالی، ابتدای هویزه غربی، شماره  ۵۷