09120611795

نوع محتوا

ما در مرکز رسانیک ، محتواهای زیر را تولید میکنیم

مرکز تولید محتوا و تبلیغات دیجیتال رسانیک تولید کننده موشن گرافیک ، تیزر ، وب سایت ، عکس ، مدیریت اکانت

ویدئو تبلیغاتی

تیزرهای یک دقیقه ای که توسط دوربین فیلمبرداری و تجهیزات نور پردازی ضبط و برای معرفی ظرفیت های کلی کسب و کار به مخاطب تولید می شوند

مرکز تولید محتوا و تبلیغات دیجیتال رسانیک تولید کننده موشن گرافیک ، تیزر ، وب سایت ، عکس ، مدیریت اکانت

موشن انیمیشن

کلیپ های یک دقیقه که بر اساس یک داستان و با استفاده از کارکترهای انیمیت شده ، ارزش های قابل ارائه کسب و کار را به مخاطب معرفی میکند

مرکز تولید محتوا و تبلیغات دیجیتال رسانیک تولید کننده موشن گرافیک ، تیزر ، وب سایت ، عکس ، مدیریت اکانت

موشن گرافیک

کلیپ های یک دقیقه ای که ترکیبی از متحرک سازی متن و تصویر هستند و برای توضیح موضوعات پیچیده به شکل ساده برای مخاطب تولید می شوند

مرکز تولید محتوا و تبلیغات دیجیتال رسانیک تولید کننده موشن گرافیک ، تیزر ، وب سایت ، عکس ، مدیریت اکانت

ویدئو ترکیبی

تیزرهای تبلیغاتی که ترکیبی از تصاویر ضبط شده به روش کروماکی ( پرده سبز ) و انیمیشن هستند تا بتوانند اثر گذاری بیشتری در مخاطب ایجاد نمایند .

ویدئو آموزشی

تیزرهای ویدئویی با موضوع آموزش مطالب مرتبط با کسب و کار با هدف ایجاد ارزش برای مخاطب در کنار تبلیغات

وب سایت

تولید وب سایت بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس ، به منظور معرفی محصولات و خدمات کسب و کار به مخاطب