موشن گرافیک معرفی دستمال کاغذی شرکت حریر

موشن گرافیک تولید شده برای شرکت تولید دستمال کاغذی حریر به منظور انتشار جهت بازاریابی و فروش دستمال کاغذی های مخصوص رستوران 

نوع پروژه

موشن گرافیک

کارفرما

شرکت حریر

سال تولید

1398