09120611795

مراحل تولید موشن گرافیک

طی 10 روز کاری ، مراحل زیر جهت تولید یک پروژه موشن گرافیک ، سپری می شود

مرحله اول

آماده سازی سناریو

در ابتدا با توجه به ارزش های قابل ارائه کسب و کار شما به مشتریانتان و با درنظر گرفتن مزایای رقابتی ، سناریوی محتوا در اتاق فکر مرکز رسانیک تدوین و جهت تایید برای کارفرما ارسال می گردد .

مرحله دوم

طراحی دیجیتال

پس از تایید سناریو و بر اساس آن ، کارکترها ، پس زمینه ها و سایر المان های مورد نیاز در پروژه توسط تیم طراحی مرکز رسانیک طراحی شده و جهت تایید برای کارفرما ارسال می گردد .

مرکز تولید محتوا و تبلیغات دیجیتال رسانیک تولید کننده موشن گرافیک ، تیزر ، وب سایت ، عکس ، مدیریت اکانت

مرحله سوم

متحرک سازی

با تایید کارکترها و طراحی های انجام شده از سوی کارفرما ، فرآیند متحرک سازی در بخش انیمیشن مرکز رسانیک آغاز می شود .

مرکز تولید محتوا و تبلیغات دیجیتال رسانیک تولید کننده موشن گرافیک ، تیزر ، وب سایت ، عکس ، مدیریت اکانت

مرحله چهارم

تدوین و صداگذاری

پس از اتمام مرحله ی متحرک سازی ، کلیه ی سکانس ها ، رندر شده و به بخش تدوین مرکز رسانیک ارسال میشوند . در این مرحله صدای نهایی گوینده نیز در استدیو ضبط و در پروژه اعمال میشود .

مرکز تولید محتوا و تبلیغات دیجیتال رسانیک تولید کننده موشن گرافیک ، تیزر ، وب سایت ، عکس ، مدیریت اکانت

تحویل پروژه